Texel Airport NV

Texel International Airport NV begon als vliegveld “De Vlijt”, naar de boerderij die er tot 1932 gestaan had. Het was gebouwd in het kader van een werklozenproject en werd geopend op 9 april 1937. In de beginperiode werd Texel gebruikt om de verbinding van Texel met het vasteland te onderhouden, aangezien de veerdienst in die tijd nog in de kinderschoenen stond. Na een onderbreking van enige jaren als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, werd in 1952 de NV Luchtvaartterrein Texel opgericht In de beginperiode was het zowel een militair vliegveld als een vliegveld voor de burgerluchtvaart. In de jaren dertig vloog de KLM met de vier-motorige Fokker F.XXXVI op dit vliegveld. Dit grote toestel was voor de route naar Nederlands-Indië bedoeld, maar door de komst van de Douglas DC-2 kreeg de F.XXXVI de rol om dagjesmensen naar Texel te vliegen.

Aan de weg langs het vliegveld is de staart van het tweede Fokker 50 prototype te zien, en tot 22 september 2010 stond bij de ingang een Lockheed F104G Starfighter opgesteld bij het naastliggende Luchtvaart- & Oorlogsmuseum Texel. Hier staat nu een Alouette III helikopter.

Texel Airport is onder andere bekend van de Texel Airshow. Deze vind in principe elke drie jaar plaats zo ook op zaterdag 4 augustus 2018.

De verdeling van het aandelenkapitaal was als volgt:

Staat der Nederlanden 343 aandelen 65,34%
Gemeente Texel 153 aandelen 29,14%
Provincie Noord-Holland 27 aandelen 5,14%
Kamer van Koophandel 2 aandelen 0.38%

De provincie Noord-Holland en de Staat der Nederlanden zijn sinds december 2008 geen aandeelhouder meer. Na deze overdracht werd de aandelenverhouding als volgt:

Gemeente Texel 250 stuks 47,6%
St. Vrienden van LVT 250 stuks 47,6%
KvK en Fabrieken voor Noordwest-Holland 25 stuks 4,8%

Bij de overdracht van de aandelen is de naam van de onderneming gewijzigd in Texel Airport NV. Omdat de Kamer van Koophandel in 2015 aangaf dat het aandeelhouderschap en het leveren van een commissaris niet langer paste in haar doelstellingen werden in 2016 haar aandelen overgenomen door de Stichting Da Vinci Comité. Anne Cor Groeneveld had tot de zomer van 2020 zitting in de Raad van Commissarissen waarna deze functie namens de stichting Da Vinci Comité werd overgenomen door Paul Mulder.

Voor meer informatie over het groenste en sympathiekste vliegveld van Nederland kijk op www.TexelAirport.nl