Organisatie Davinci Comité

De organisatie

Ontmoeting en gedachtewisseling over lucht- en ruimtevaart met speciale aandacht voor bijzondere gebeurtenissen en jubilea

Introductie

Op 30 augustus 2012 werd het eerste Da Vinci Diner georganiseerd ter gelegenheid van de Nationale Ontvangst van astronaut André Kuipers. Omdat de formule een goede manier bleek om te komen tot een ontmoeting en gedachtewisseling, en daarmede personen en/of organisaties te eren, werd het initiatief genomen tot oprichting van een Comité.

Naamgeving

Leonardo da Vinci (Vinci 15 april 1452 – Amboise 2 mei 1519) was een beroemde architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist uit de Florentijnse Republiek, tijdens de renaissance. Hij wordt gezien als een schoolvoorbeeld van het renaissance-ideaal van de homo universalis en als genie. Uit bewondering en respect voor Leonardo da Vinci en zijn werk is voor het Comité de naam da Vinci gekozen.

Organisatie

De rechtsvorm is een stichting. Het bestuur bestaat uit Anne Cor Groeneveld, voorzitter en Rick van der Vlugt, secretaris. Namens de stichting is Paul Mulder commissaris bij Texel Airport NV. De organisatie laat zich bijstaan door een aantal Da Vinci Friends die hun expertise inbrengen. Daarnaast werkt het Comité met vrijwilligers.

Bijeenkomsten en Da Vinci Diner

Het Da Vinci Comité organiseert van tijd tot tijd bijeenkomsten rond bepaalde thema’s of jubilea. Het Da Vinci Diner is een eerbetoon aan personen en/of organisaties en kan ook worden georganiseerd ter gelegenheid van jubilea of bijzondere gebeurtenissen.

Principes

Het Da Vinci Comité is geen commerciële organisatie of belangenorganisatie en ontwikkelt geen eigen mening over specifieke onderwerpen. De organisatie wil andere organisaties ondersteunen bij het realiseren van hun lucht- en ruimtevaart doelstellingen en eerbetoon geven aan personen en/of organisaties die hierin succesvol zijn of erkenning verdienen.

Anne Cor Groeneveld - DaVinci Comite

Anne Cor Groeneveld

Voorzitter

Davinci Comité

Marc Pieters - DaVinci Comite

Marc Pieters

Secretaris-penningmeester

Davinci Comité

Paul Mulder - DaVinci Comite

Paul Mulder

Commissaris

Texel International Airport NV